SIA "MOLDVIN"

MASKAVAS IELA 250, RĪGA, LV-1063, LATVIJA

REĢ. NR. 40103838292

Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai sērija VT Nr. 00000011762

 

BANKA: AS CITADELE

SWIFT: PARXLV22

KONTS: LV34PARX0016366660001

 

BANKA: SEB BANKA

SWIFT: UNLALV2X

KONTS: LV03UNLA0050022548253

 

Tel. +371 27727555

E-pasts: info@moldvin.lv

E-pasts: moldvin@moldvin.lv

Web: www.moldvin.lv