Moldovā auguši vīnogu ražas apjomi

Moldovas Zemkopības ministrija šī gada vīnogu ražu lēš 410 tūkstošu tonnu apmērā, kas pārsniedz iepriekšējā gada rezultātu par 19 procentiem.
Nozares seciālisti secinājuši, ka šogad laikapstākļi vīnogu nobriešanai Moldovā bijuši apmierinoši. Šogad auguši arī vīnogu audzētāju ieguldījumi vīnu lauku apsaimniekošanā, kas palīdz attīstīt šo nozari un paaugstina vīna galaprodukta kvalitāti.